Replika Panama Pacific z 1915 roku wybita z okazji otwarcia Kanału Panamskiego

Złota moneta o nominale 50 USD została wybita w dwóch wersjach: ośmiokątnej i okrągłej. Nakład każdej z nich wynosił 1500 sztuk.

Dziś moneta ta stanowi ogromną rzadkość i jedynie sporadycznie pojawia się na rynku kolekcjonerskim. Na aukcji w Nowym Jorku w 2010 roku jej okrągła wersja osiągnęła cenę 184 000 USD, ośmiokątna zaś 245 000 USD. Zalicza się ją do najrzadszych i najdroższych monet Ameryki Środkowej.

Kanał Panamski został zbudowany w latach 1904-14, łącząc drogą morską Ocean Atlantycki (przez Morze Karaibskie) z Oceanem Spokojnym. Dzięki temu można było uniknąć długiej i niebezpiecznej drogi dookoła Ameryki Południowej. Do dziś jest on jedną z najważniejszych dróg wodnych świata.

Otwarcie Kanału Panamskiego stało się okazją do wybicia w 1915 roku, w mennicy San Francisco (stąd litera S), okolicznościowej monety upamiętniającej międzynarodową wystawę „Panama Pacific”. Nie był to jednak jedyny powód emisji. Moneta stanowiła także okazję
do zaprezentowania możliwości i odrodzenia San Francisco po trzęsieniu ziemi,
które w 1906 roku zniszczyło prawie całe miasto.

Awers przedstawia głowę Ateny (rzymskiej Minerwy). Na rewersie widnieje sowa – symbol bogini Ateny. W otoku znajduje się nazwa wystawy PANAMA PACIFIC EXPOSITION, SAN FRANCISCO.


Dodaj opinie